შესაძლოა, საქართველოში აბორტი აიკრძალოს – სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას

აბორ­ტი სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­საძ­ლოა, აიკ­რძა­ლოს და სის­ხლის სა­მარ­თლებ­რივ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას და­ექ­ვემ­დე­ბა­როს. ამის შე­სა­ხებ სა­კა­ნონ­მდებ­ლო წი­ნა­და­დე­ბა პარ­ლა­მენ­ტის წევ­რს ალექ­სან­დრე ერ­ქვა­ნი­ას ეკუთ­ვნის.

 წა­ი­კი­თხეთ სრუ­ლად

კომენტარები