„შვიდ მაისს გადაღებულმა ამ ფერადმა ბორცვებმა თქვენი დიდი მოწონება დაიმსახურა“

-„შვიდ მაისს გადაღებულმა ამ ფერადმა ბორცვებმა თქვენი დიდი მოწონება დაიმსახურა, გუშინაც გახლდით ამ მიდამოებში ოღონდ ნადარბაზევის ტბის მხრიდან, ასე საოცრად გამოიყურებოდა გუშინ ეს ბორცვები სოსანებთან ერთად!“
კომენტარები