შიდა ქართლის რეგიონში განხორციელებული სახელმწიფო პროექტები

2013-2019 წლებში, შიდა ქართლის რეგიონში, სახელმწიფო პროექტების განხორციელების შედეგად:

შეიქმნა 26 ახალი და გაფართოვდა/გადაიარაღდა 104 საწარმო.

• შეიქმნა 2 200 ზე მეტი სამუშაო ადგილი

1 973 ჰა ფართობზე გაშენდა ინტენსიური ბაღები

შეიქმნა 76 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი

კომენტარები