შინაგანი ნიჭი და პასუხისმგებლობაა თავისუფლება და არა გარედან ნაბოძები საჩუქარი! – მამუკა კარტოზია:

 – “ჯერ არავინ იცის, რა არის თავისუფლება. მისი მოპოვების შემდეგ კი კვლავ იწყება ბრძოლა თავისუფლებისათვის. თავისუფალი ხარ მაშინ, როცა არ ეძებ თავისუფლებას. მაგრამ როდის ხდება ეს, ჯერ არავინ უწყის… ამიტომ ვინმეს მიერ ბოძებული თავისუფლება არ არის ნამდვილი თავისუფლება, არც არავის შეუძლია გიბოძოს იგი. ადამიანი თავისუფალია თვითონ, თავისი თავისუფლებით. შინაგანი ნიჭი და პასუხისმგებლობაა თავისუფლება და არა გარედან ნაბოძები საჩუქარი. თავისუფლება ჭეშმარიტია მაშინ, როცა თავისუფლებაში არ არის ტრივიალურად გაგებული თავისუფლება…”

 – წერს მამუკა კარტოზია

კომენტარები