ცხვრები გაკრეჭვის შემდეგ ერთმანეთში აწყობენ შეჯიბრებს, იმიტომ რომ ერთმანეთს ვეღარ ცნობენ

ცხვრები გაკრეჭვის შემდეგ ერთმანეთს ვეღარ ცნობენ. ამიტომ ხელახლა უწევთ ადგილის დამკვიდრება. აწყობენ შეჯიბრებს.
ნებისმიერ ფარას გააჩნია საკუთარი იერარქია. ერთი ასაკის ცხვრები ერთად დადიან. ხნიერ ლიდერებს უკავიათ საუკეთესო ადგილები საკვების მიღებისას, დასვენებისას. ისინი თვალყურს ადევნებენ ფარას.

წყარო tourister.ru

კომენტარები