“ძალიან უყვართ ჩემნაირი ქალები კაცებს, შემიძლია, დაგარწმუნო… გიგასაც არანაირად არ ეშინია ჩემი” – ჩერგოლეიშვილი

“ᲫᲐᲚᲘᲐᲜ ᲣᲧᲕᲐᲠᲗ ᲩᲔᲛᲜᲐᲘᲠᲘ ᲥᲐᲚᲔᲑᲘ ᲙᲐᲪᲔᲑᲡ, ᲨᲔᲛᲘᲫᲚᲘᲐ, ᲓᲐᲒᲐᲠᲬᲛᲣᲜᲝ. ᲨᲘᲨᲘ ᲨᲔᲘᲥᲛᲡ ᲡᲘᲧᲕᲐᲠᲣᲚᲡᲐ. ᲐᲠ ᲕᲘᲪᲘ, ᲩᲔᲛ ᲒᲐᲠᲨᲔᲛᲝ ᲨᲔᲨᲘᲜᲔᲑᲣᲚᲘ ᲙᲐᲪᲔᲑᲘ ᲐᲠ ᲛᲘᲜᲐᲮᲐᲕᲡ. ᲐᲠ ᲛᲐᲥᲕᲡ ᲔᲡ ᲛᲘᲓᲒᲝᲛᲐ, ᲠᲝᲛ ᲠᲐᲓᲒᲐᲜ ᲭᲙᲕᲘᲐᲜᲘ ᲓᲐ ᲔᲜᲔᲠᲒᲘᲣᲚᲘ ᲕᲐᲠ, ᲐᲛᲘᲢᲝᲛ ᲩᲔᲛᲘ ᲙᲐᲪᲔᲑᲡ ᲣᲜᲓᲐ ᲨᲔᲔᲨᲘᲜᲓᲔᲗ. ᲫᲐᲚᲘᲐᲜ ᲑᲔᲕᲠᲘ ᲑᲔᲓᲜᲘᲔᲠᲘ ᲙᲐᲪᲘ ᲛᲘᲜᲐᲮᲐᲕᲡ ᲩᲔᲛ ᲒᲐᲠᲨᲔᲛᲝ ᲓᲐ ᲐᲠᲐ ᲛᲐᲠᲢᲝ ᲘᲛᲘᲢᲝᲛ, ᲠᲝᲛ ᲛᲐᲗᲗᲐᲜ ᲠᲐᲛᲔ ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲝᲑᲐ ᲛᲥᲝᲜᲓᲐ… ᲒᲘᲒᲐᲡᲐᲪ ᲐᲠᲐᲜᲐᲘᲠᲐᲓ ᲐᲠ ᲔᲨᲘᲜᲘᲐ ᲩᲔᲛᲘ.“

კომენტარები