წარწერა ღვთისმშობლის ხატზე

წარწერა ღვთისმშობლის ხატზე:
მწუხარება თქვენი სიხარულად გარდაიქცეს

კომენტარები