წელს უნარებში მაქსიმალური 80 ქულა ვერც ერთმა აბიტურიენტმა ვერ დააგროვა

2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების აბიტურიენტთა ზოგადი უნარების გამოცდის შედეგები უკვე გამოქვეყნდა.

ცნობილია, რომ წელს უნარებში მაქსიმალური 80 ქულა ვერც ერთმა აბიტურიენტმა ვერ დააგროვა და 79 ქულა მხოლოდ ორმა მიიღო.

ვარიენტების მიხედვით მაღალ ქულათა მიღების მონაცემები ასეთია:

პირველ ვარიანტში 77 ქულა სულ 4-მა აბიტურიენტმა მოიპოვა.

მეორე ვარიანტში 78 წულა მიიღო 5-მა აბიტურიენტმა.

მესამე და მეოთხე ვარიანტში კი მაქსიმალური 79 ქულა თითო-თითო აბიტურიენტმა მიიღო.

კომენტარები