10 ნოემბერი – ხსენება წმიდა მოწამეთა: ტერენტისა და ნეონილას და შვილთა მათთა: სარვილეს, ფოტიოსის, თეოდულეს, იერაქსის, ნიტეს, ვილესა და ევნიკიასი

წმიდა მოწამენი: ტერენტი და ლეონილა და შვილნი მათნი – სარვილე, ფოტიოსი, თეოდულე, იერაქსი, ნიტე, ვილე და ევნიკია, დეკიუსის (249-250) მიერ ქრისტიანთა დევნისას აღესრულნენ მოწამეობრივად.

კომენტარები