20 წლის შემდეგ, პირველად, სამთაწყაროსა და ფიროსმანის სავარგულები მოირწყა

20 წლის შემდეგ, პირველად, სამთაწყაროსა და ფიროსმანის სავარგულები მოირწყა.

მექანიკური მორწყვის სისტემების რეაბილიტაციის შედეგად:

  • აშენდა ახალი სატუმბი სადგურები;
  • სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სარწყავი სისტემის 16- კილომეტრიან მაგისტრალურ არხს და მასზე არსებულ ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებს;
  • გაიწმინდა არხები ბუჩქნარისა და გრუნტის ნატანისგან;
  • დაზიანებული რკინა-ბეტონის ფილების სანაცვლოდ მოეწყო მონოლითური არმირებული ბეტონი;
  • ჩატარდა ხიდებს, ღვარსაშვსა და წყალაღების კვანძების აღდგენითი სამუშაოები;

განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად, წყალუზრუნველყოფილია 1000- ჰა-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი.

2013 წლიდან დღემდე, საქართველოს მასშტაბით, ჩატარებული სამუშაოების შედეგად, წყალუზრუნველყოფილია 128 000 ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგული.

კომენტარები