2018 წელს საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობა 3 729 600 ადამიანი იყო

საქსტატის მონაცემებით, 2018 წელს საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობა 3 729 600 ადამიანი იყო. 2019 წელს 3 723 500. ქალაქში ცხოვრობს 2 174 800 (2018),  2 184 300 (2019). სოფელში 2018 წელს ცხოვრობდა 1554 800 ადამიანი,  2019 წელს სოფელში მაცხოვრებელთა რიცხოვნობა 1 539 100-ია.

2017 წელს დაიბადა 53 293 ბავში. 2018 წელს კი შობადობის მაჩვენებელი შემცირდა და 51138 შეადგინა . 2017 წელს გარდაიცვალა 47822 ადამიანი, ხოლო 2018 წელს 46524, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარდაცვალების მაჩვენებელიც შემცირებულია.

კომენტარები