2021 წლის გამოცდების განრიგი ცნობილია

 
ერთიანი ეროვნული გამოცდები:
1 ივლისი, 2 ივლისი, 5 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ქართული ენა და ლიტერატურა;
1 ივლისი (პირველი სესია) – ოსური ენა;
1 ივლისი (პირველი სესია) – აფხაზური ენა;
6 ივლისი (პირველი სესია) – რუსული ენა;
6 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;
6 ივლისი (მეორე სესია) – ფრანგული ენა;
7 ივლისი (პირველი სესია) – რუსული ენა;
7 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;
8 ივლისი (პირველი სესია) – გერმანული ენა;
8 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;
9 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – მათემატიკა;
12 -13 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ისტორია;
14 ივლისი (მეორე სესია) – ბიოლოგია;
15 ივლისი (მეორე სესია) – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
15 ივლისი (მეორე სესია) – ქიმია;
16 ივლისი (მეორე სესია) – გეოგრაფია;
19 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ზოგადი უნარები;
20 ივლისი (პირველი სესია) – ფიზიკა;
20 ივლისი (პირველი სესია) – ლიტერატურა;
20 ივლისი (მეორე სესია) – ზოგადი უნარები;
28 ივლისი (მეორე სესია) – სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი.
2021 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩატარების განრიგი:
27 ივლისი (პირველი სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;
28 ივლისი (პირველი სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა;
29 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;
30 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა.
კომენტარები