26 ივლისს გაბრიელ მთავარანგელოზის ხსენების დღეა – გაბრიელ მთავარანგელოზის ძალა და მადლი გფარავდეთ თქვენ, თქვენს ოჯახებს და სრულიად საქართველოს

გილოცავთ
26 ივლისს გაბრიელ მთავარანგელოზის ხსენების დღეა.

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 2 აგვისტოს წმინდა ილია მართლის ხსენების დღეს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია მეორის ანგელოზის დღესა და წინასწარმეტყველ ილია თეზბიტელის ხსენებას აღნიშნავს.

გაბრიელ მთავარანგელოზის ძალა და მადლი გფარავდეთ თქვენ, თქვენს ოჯახებს და სრულიად საქართველოს!
კონდაკი:
ზესთაბრწყინვალისა და პატიოსნისა, და ყოველთა შემოქმედისა, ყოვლადგამოუთქმელისა და საშინელისა სამებისა შენ ხარ ერის თავი, დიდებულო გაბრიელ, და მეოხი მვედრებელთა შენთა, წმიდაო, აწცა დაუცხრომელად ევედრე მას ხსნად ჩუენდა ყოვლისაგან ჭირისა და სატანჯველისა, რაითა გიღაღადებდეთ შენ: გიხაროდენ, მფარველო მონათა შენთაო.

 

კომენტარები