5 პროდუქტი, რომელშიც საშიში ნივთიერება

“სუდან 1”- ეს არის წითელი შეფერილობის მიმცემი ნივთიერება, რომელსაც საწებლებში, ფერის მისაცემად იყენებ მწარმოებლები, თუმცა, აღმოჩნდა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში რამ საკვებ ინდუსტრიაში, რადგან იწვევს სიმსივნეს და გენების გადაგვარებას.

5 პროდუქტი, რომლის ლაბორატორიული კვლევის შედეგად აღნიშნული ნივთიერება იქნა აღმოჩენილი. პროდუქციის ნიმუშები საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციამ გერმანიის ლაბორატორიაში გამოიკვლია.

სულ გაიგზავნა 41 დასახელების პროდუქცია. აქედან 5 პროდუქტში აღმოჩნდა დარღვევები –

საწებელი “ჯაკომო”

კეტჩუპი “კალვე”

აჯიკა “აფხაზური ეს”

ხათოს აფხაზური აჯიკა

აჯიკა “ნენა”

კომენტარები